Evropska solidarnostna enota

Objavljeno dne 9. 2. 2017


Evropska solidarnostna enota ponuja mladim v starosti 18 do 30 let priložnost, da s prostovoljskim ali plačanim delom pomagajo lokalni skupnosti in širši družbi ter hkrati pridobijo dragocene življenjske in delovne izkušnje.

Če menite, da boste kos izzivu in ste pripravljeni pomagati drugim, se prijavite tukaj.